top of page

החברה לפיתוח קיסריה

ניהול לוחות זמנים בפרויקט ייחודי לבנייה ושימור הקמרונות בנמל קיסריה העתיק. העבודות בוצעו בגן הלאומי קיסריה, המוגדר על-ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמי, וחייבו הקפדה מלאה על כללי השימור הארכיאולוגי.
ניהול התכנון:

  • תכנון ע"י חברת ת.י.ק פרויקטים.

  • תכנון והכנת לוחות-זמנים (תרשים Gantt).

  • PMO, תכנון התכולה של הפרויקט ועדכון לוחות הזמנים בהתאם להתקדמות העבודות תוך ניתוח הנתיב הקריטי של הפרויקט.
     

לקוח

חברת ת.י.ק פרויקטים,
החברה לפיתוח קיסריה

שנה

2019

מיקום

נמל קיסריה

משך הפרויקט

4 חודשים

bottom of page