top of page

השירותים שאנו מציעים

project management

ניהול פרויקטים

אנו מתמחים בניהול הפרויקט משלב התכנון עד ניהול הרכש עם ספקים וקבלנים וניהול הביצוע והשלמתו המוצלחת. החברה עוסקת בקשת רחבה של פרויקטים כגון הקמת שטחי ייצור, מרכזי שירות ומתחמי מסחר, אגפים ושטחי לוגיסטיקה, כמו גם שיפור מיתקנים קיימים, התאמתם והרחבתם או צמצומם בהתאם לצרכי הארגון.

אנו מבינים שכל חריגה מלוח-הזמנים עלולה לגרום ללקוח עלויות בלתי-צפויות, כשלים לוגיסטיים ועיכובים נוספים.

לפיכך, אנו מעניקים תשומת לב מיוחדת לניהול של לוח-הזמנים ובקרה על ביצוע המשימות השונות במועד.

כמומחים בניהול פרויקטים, אנו משתלבים ונטמעים במלאכת התכנון והביצוע על-מנת להבטיח ניהול קשוב ואחראי ותיאום יעיל בין מגוון המערכות המעורבות בכל פרויקט.

construction management

ניהול ובניה

אנו ב"נס ניהול פרויקטים" מאמינים בניהול כולל של כל המערכות השונות. אנו מנהלים את התכנון והביצוע של הפרויקט, על כל שלביו השונים, עד להשלמתו המוצלחת ומסירת המפתח ללקוח (turnkey projects).

זהו שירות אופטימלי המעניק מעטפת שלמה לפרויקט בכללותו.

כמומחים בניהול רב-מערכתי והקמת מבנים, אנו מנהלים את התכנון והביצוע על-מנת להבטיח ניהול ותיאום יעיל

בין מגוון המערכות המעורבות בכל פרויקט. 

bottom of page