top of page

פז כלכלה והנדסה

ניהול התכנון:

  • תיאום ,תכנון עם הנהלת החברה.

  • תכנון והכנת לוחות-זמנים (תרשים Gantt).

ניהול הביצוע:

  • ניהול וביצוע שיפוץ במשרדי החברה, חדרי ישיבות וחדרי ההנהלה

לקוח

פז כלכלה והנדסה

שנה

2021

מיקום

הרצליה פיתוח

משך הפרויקט

1 חודשים 

bottom of page