top of page

מלון קינג דיוויד

בניית אגפים במטבח מלון קינג דיוויד בירושלים, המלון ההיסטורי והיוקרתי ביותר בישראל המשתייך לרשת מלונות דן.
ניהול התכנון:

  • תיאום עם מחלקת ההנדסה של רשת מלונות דן

  • משרד אור עיצוב ותכנון מטבחים מוסדיים.

  • ניהול רכש: מכרזים, קבלת הצעות מחיר, הקמת טבלת השוואה, ניהול מו"מ, בחירת קבלן ראשי, הזמנת עבודות, חוזים וביצוע. 

  • ניהול ובקרת תקציב.

  • תכנון והכנת לוחות-זמנים (תרשים Gantt).

ניהול הביצוע:

  • ניהול ופיקוח על שלב הביצוע של הפרויקט להקמת מחלקות המטבח . 

  • תיאום בין מערכות חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה.

  • בדיקה ואישור חשבונות של קבלנים ומתכננים.

  • קבלת תכניות ותיקי מתקן As Made.

לקוח

רשת מלונות דן

שנה

2019

מיקום

מלון קינג דיויד, ירושלים

משך הפרויקט

3 חודשים

bottom of page