top of page

מלון דן פנורמה תל אביב

בניית חדרי קירור והקפאה ומשרדים במלון דן פנורמה בתל-אביב.
ניהול התכנון:

  • תיאום עם מחלקת ההנדסה של רשת מלונות דן.

  • ניהול רכש: מכרזים, קבלת הצעות מחיר, הקמת טבלת השוואה, הזמנת עבודות, חוזים וביצוע.

  • בקרת תקציב.

  • תכנון והכנת לוחות-זמנים (תרשים Gantt).

ניהול הביצוע:

  • תיאום וניהול הביצוע, פיקוח על עבודות בינוי והקמה של חדרי קירור והתקנת הציוד במטבחים.

  • תיאום בין מערכות תקשורת, חשמל, קירור, מיזוג אוויר ואינסטלציה.

  • בדיקה ואישור חשבונות של קבלנים ומתכננים.

  • קבלת תכניות ותיקי מתקן As Made.

לקוח

רשת מלונות דן

שנה

2019

מיקום

דן פנורמה, תל אביב

משך הפרויקט

5 חודשים

bottom of page