top of page

מלון דן , הר הצופים ירושלים

בניית מטבח מרכזי במלון דן ירושלים, למרגלות הר הצופים, הנמנה עם בתי המלון היוקרתיים ביותר של רשת דן בישראל. 
ניהול התכנון:

  • תיאום תכנון עם מחלקת ההנדסה של רשת מלונות דן.

  • חברת נחשון תכנון מטבח מוסדיים, תכנון מטבח חם ומטבח קר, חדרי ירקות, מחסנים, חדרי קירור ומקפיאים.

  • ניהול הרכש לרכישה ציוד, מכרז  ספקים, קבלת  הצעות המחיר, הקמת טבלאות השוואה, בחירת ספקים והזמנות עבודה.

  • בקרת תקציב.

  • תכנון והכנת לוחות-זמנים (תרשים Gantt).

ניהול הביצוע: 

  • ניהול ופיקוח על כל שלבי הבנייה ותיאום בין המערכות השונות, האספקה והתקנת הציוד בהתאם לתכנון.

  • תיאום ואינטגרציה בין המערכות השונות: חשמל, קירור ומערכות מיזוג אוויר.

  • בדיקה ואישור חשבונות של קבלנים ומתכננים.

  • קבלת תכניות ותיקי מתקן As Made.

לקוח

בית מלון דן, ירושלים

שנה

2019

מיקום

הר הצופים, ירושלים

משך הפרויקט

7 חודשים

bottom of page