top of page

בזק בינלאומי

ניהול פרויקט הקמת חוות שרתים Data Center Teir 3. פרויקט טכנולוגי מתקדם של חברת בזק בינלאומי הנמנית עם חברות התקשורת והאינטרנט הגדולות והמובילות בישראל. 
ניהול התכנון:

  • תיאום עם מחלקת ההנדסה של בזק בינלאומי.

  • הכנת טבלאות השוואה, אומדנים וכתבי כמויות. 

  • תכנון והכנת לוחות-זמנים (תרשים Gantt).

ניהול הביצוע:

  • תיאום וניהול הביצוע, פיקוח על עבודות בינוי הנדסיות מורכבות, תשתיות ומערכות משולבות  והזנת חשמל משני שנאי מתח גבוה שונים,  יתירות –A+ B, למתקן המחובר ישירות לכבל התת ימי.

  • תיאום ואינטגרציה בין מערכות משולבות של תקשורת, חשמל UPS, גנרטורים ומיזוג אוויר, קבלני בינוי, מתזים וגלאי עשן.

  • בדיקה ואישור חשבונות של קבלנים ומתכננים.

  • קבלת תכניות ותיקי מתקן As Made.

לקוח

בזק בינלאומי

שנה

2014

מיקום

תל אביב

משך הפרויקט

15 חודשים

bottom of page