top of page

מלון דן אכדיה, הרצליה

בניית חדרי קירור והקפאה במלון דן אכדיה בהרצליה.
ניהול התכנון:

  • תיאום עם מחלקת ההנדסה של רשת מלונות דן 

  • בקרת תקציב.

  • תכנון והכנת לוחות-זמנים (תרשים Gantt).

ניהול הביצוע:

  • תיאום וניהול הביצוע, פיקוח על עבודות בינוי והקמה של חדרי קירור והתקנת הציוד במטבחים.

  • תיאום בין מערכות חשמל, קירור, מיזוג אוויר ואינסטלציה.

  • בדיקה ואישור חשבונות של קבלנים ומתכננים.

  • קבלת תכניות ותיקי מתקן As Made.

לקוח

רשת מלונות דן

שנה

2019

מיקום

דן אכדיה, הרצליה

משך הפרויקט

4 חודשים

bottom of page