top of page

שופרסל

ניהול התכנון:

  • מחלקת מו"פ והמחלקה הטכנית של שופרסל.

  • ניהול רכש, מכרזים, קבלת הצעות מחיר, הקמה של טבלאות השוואה, הזמנת עבודות, חוזים וביצוע.

  • בקרת תקציב.

  • תכנון והכנת לוחות-זמנים (תרשים Gantt).

ניהול הביצוע:

  • ניהול הביצוע, פיקוח על עבודות בינוי ותשתיות פיתוח, התקנת מערכות IT, גילוי אש, כיבוי אש, ביטחון, חשמל ומיזוג אוויר.

  • תיאום ואינטגרציה בין מערכות משולבות של תקשורת, חשמל ומיזוג אוויר.

  • בדיקה ואישור חשבונות של קבלנים ומתכננים.

  • קבלת תכניות ותיקי מתקן As Made. 

לקוח

שופרסל

שנה

2019

מיקום

שופרסל, רחובות

משך הפרויקט

3 חודשים

bottom of page